ADAM BIELAN + JAROSŁAW GOWIN = milion dla PWSZ

Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. To dlatego dzięki reformie publiczne uczelnie zawodowe mogą liczyć co roku na dodatkowe środki na podniesienie jakości kształcenia.

W ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości w 2019 roku pieniądze trafią do piętnastu  PWSZ-ów w całym kraju. W tym i do nas w Płocku:

 

 

Mówił Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Przedsięwzięcie jest pomyślane w ten sposób, że co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów, otrzymuje dodatkowe pieniądze. Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Mówi Mazowiecki Senator Wicemarszałek Senatu Adam Bielan:

 

 

Uczelnie mogą wydać środki na cele które podniosą jakość kształcenia na przykład na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków na uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizacja laboratoriów i pracowni

 

AS

970x250_plock

Dodaj komentarz

Close