“Doświadcz Chemii” z Politechniką

Do 19 kwietnia trwają zgłoszenia do siódmej edycji projektu “Doświadcz Chemii” realizowanego przez Płockie Naukowe Koło Chemików Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Cykl pięciu spotkań skierowany jest do uczniów liceów oraz techników interesujących się chemią, a w szczególności do osób chcących zdawać egzamin maturalny z chemii.

Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Zajęcia prowadzić będą studenci działający w Płockim Naukowym Kole Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.

Podstawowe informacje dotyczące spotkań:

  • Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie http://www.pw.plock.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Doswiadcz-Chemii-2019-rekrutacja, a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym, którego data i godzina zostanie im przekazana w wiadomości zwrotnej. Dwanaście osób najlepszych w teście zostanie przyjętych do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie.
  • Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17; Czas trwania około 2 godziny.
  • Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

EG

Foto: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Dodaj komentarz

Close