Kolejne dofinansowania dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Adresatami pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I są osoby niepełnosprawne – w zależności od obszarów wsparcia – w wieku aktywności zawodowej i te które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, aktywne zawodowo, zatrudnione lub uczące się oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia, posiadające przeważnie znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I w 2019 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Program skierowany jest głównie do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają możliwość uzyskania dofinansowania do następujących obszarów wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w trybie ciągłym do 31 sierpnia 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,
ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Więcej informacji na stronie internetowej: mopsplock.eu

Źródło/tekst: MOPS/plock.eu

foto: Pixabay.com

DJ

Dodaj komentarz

Close