Płock o największym potencjale inwestycyjnym dla biznesu

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych przeprowadził badania dla resortu inwestycji i rozwoju. Z badań wynika, że ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla sektora nowoczesnych usług biznesowych dysponuje 10 miast. Wśród nich znalazł się Płock, który został zestawiony w rankingu razem z Opolem, Tarnowem, Elblągiem, Nowym Sączem, Kaliszem, Legnicą, Koszalinem, Gorzowem Wielkopolski, i Piłą. Mówi prezydent miasta Andrzej Nowakowski:

 

 

Związek ocenił dostępność zasobów kadrowych miast, jakich absolwentów kształcą uczelnie i jakie znają oni języki, dostępność powierzchni biurowej i inwestycyjnej oraz koszty pracy. Do analizy wybrano miejscowości liczące od 20 do 130 tys. mieszkańców, w których funkcjonują państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe.  

Resort podkreśla, że średnie miasta w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu, ale niezbędne jest kształcenie przyszłych kadr.

 

foto: kaboompics /CC0/pixbay

Dodaj komentarz

Close