OSTATNI DZWONEK aby wesprzeć Mazowsze na arenie międzynarodowej!

Zagłosuj na projekt (ASI) województwa mazowieckiego w prestiżowym konkursie „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019”  organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

Konkurs ma na celu wyłonić najlepsze światowe projekty dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Nominowany jest także Samorząd Województwa Mazowieckiego a nagrody przyznawane bedą w 18 kategoriach.

Projekt konkursowy „Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego – Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-Administracji i Geoinformacji (ASI)”, zgłoszony przez województwo realizowany jest w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego regionu. Zgłosiło się do niego 157 gmin, 33 powiaty, a 13 partnerów dołączyło w trakcie jego realizacji. Projekt „Activation of the Information Society” ma wesprzeć inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną poprzez rozwój e-usług świadczonych przez jednostki samorządu dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji za pośrednictwem platformy internetowej Wrota Mazowsza oraz teleinformatycznych węzłów lokalnych. Jego cele to m.in:

  • bardziej wydajne i efektywne usługi oraz niższe koszty proponowanych rozwiązań dzięki realizacji projektu w partnerstwie,
  • usprawnienie kontaktów na linii urząd-przedsiębiorca-obywatel,
  • wzrost przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju gospodarki opartej o dane dzięki udostępnianiu informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom, a tym samym wzrost wykorzystania technologii ICT oraz skuteczne zwiększenie zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących regionalnych i lokalnych polityk,
  • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami w zakresie wdrażania ICT na rzecz rozwoju.

Następnym etapem w konkursie jest publiczne głosowanie online, które potrwa do 10 lutego 2019 r. (ostateczny termin na oddanie głosu – godz. 23:00 czasu polskiego). W wyniku głosowania, pięć projektów z największą liczbą głosów w każdej z 18-stu kategorii zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu, w którym eksperci wybiorą zwycięzców. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie w dniach 8–12 kwietnia 2019 r.

Jak możesz pomóc?

Przede wszystkim przeczytaj instrukcję głosowania. Projekt województwa mazowieckiego to „Activation of the Information Society” i został nominowany w 1 kategorii (Category 1 — AL C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development). Aby oddać ważny głos, należy także wybrać po jednym projekcie w każdej z pozostałych 17-stu kategorii.

Wesprzyj i rozsławiaj Mazowsze! Więcej na mazovia.pl

foto: mazovia.pl

DJ

Close